top of page
  • Writer's pictureSursum

OLA- Oratory for the Leadership Adventure.

OLA- Oratory for the Leadership Adventure.

Erasmus+ project

"Svet je naš"Trenutek za vprašanja in diskusijo.Današnji nastopi obravnavajo problem nasilja med mladimi, agresija, nadlegovanje. Pravkar poteka vroča diskusija, vprašanj iz publike kar ne zmanjka.@leadership @olaerasmus
11 views0 comments
bottom of page