top of page
  • Writer's pictureSursum

OLA – ORATORY FOR THE LEADERSHIP ADVENTURE

Izobraževanje v javnem nastopanju v okviru programa Erasmus+GLAVNI CILJ

Glavni cilj je utrditev komunikacijskih veščin ter spretnosti javnega nastopanja, ki neposredno pomagajo mladim pri razvoju vodstvenih veščin ter jim hkrati pomagajo pri oblikovanju identitete in doseganju osebne zrelosti.

Gre za izkustveno učenje z uporabo izjemno praktične metodologije.


POSAMEZNI CILJI

Usposabljanje mladih v vodstvenih veščinah preko javnega nastopanja.

Spodbujanje aktivnega poslušanja.

Uporaba načel čustvene inteligence za govor.

Deliti različne načine dela z mladimi, podpirati večkulturno izmenjavo.

Socialno vključevanje mladih z manj priložnostmi, iz različnih ranljivih ciljnih skupin.


CILJNE SKUPINE

Sodelovalo bo 10 do 20 mladih iz vsake države, od katerih bo polovica iz različnih ranljivih ciljnih skupin.

Države, ki sodelujejo: Španija, Poljska, Hrvaška, Slovenija.

Starost: med 13. In 17. letom starosti.


PROGRAM

Usposabljanje mladih na lokalni ravni - julij 2019

Program zajema 3 teoretične module (vsak modul obsega eno 3 urno srečanje) ter 3 dodatna srečanja za pripravo posamezne predstavitve z vsakim udeležencem.

Ustne predstavitve udeležencev na lokalni ravni – julij-avgust 2019

Vsak udeleženec bo svoj govor predstavil pred žirijo na lokalni ravni. Izbranih bo 5 najboljših predstavitev v vsaki državi.

Zaključno srečanje na Poljskem - september 2019

Izbrani udeleženci iz vsake države bodo deležni petdnevnega srečanja na Poljskem, z namenom srečanja z udeleženci iz drugih držav, izmenjave izkušenj in pisanja osnutka o dobrih praksah v tehniki javnega nastopanja. Srečanje bo potekalo v angleščini.


FINANCIRANJE

Program v celoti financira Evropska unija.

Izobraževanje in vse dejavnosti so za udeležence brezplačne.


17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page